top of page
  • Malerk

SKAL HELE VÅTROMSGULVET HA FALL TIL SLUK?

Oppdatert: 13. mar. 2022
Oslo: FFV får innimellom spørsmål og påstander fra takstmenn som mener at TEK17 åpner for at badegulv kan være uten fall til sluk, også når det gjelder fall til sluk i våt sone, fordi det ved bruk av dusjkabinett ikke lenger er noen våt sone i våtrommet.


Slik erfarer FFV at TEK17 tolkes, selv om begrepet "våt sone" i våtrommet er forklart i TEK17 § 13-15.


Det burde derfor ikke være noen tvil om at hele gulvet, (pluss deler av veggene), i et våtrom regnes som våt sone. Likevel hører boligkjøpere at de ikke har noen grunn til å klage over mangler, selv om det utenfor dusjkabinettet skulle oppstå en vanndam på det flate gulvet. Kanskje ikke pga. søl fra dusjing, men muligens fordi slangene til vaskemaskinen slo seg vrange, eller fyllingen av en vaskebøtte glapp. Ting skjer.


Skal boligkjøpere og baderomseiere slå seg til ro med at sklifare på våte badegulv er helt OK iflg. TEK17? Skal takstmenn kunne godkjenne at det er OK med null fall?


For FFV står temaet «fall til sluk» som det mest sentrale, og oftest drøftede spørsmål, for alle som har med prosjektering og bygging av våtrom å gjøre. BVN er klar nok med sitt krav om 1:100 utenfor dusjsonen, og 1:50 i dusjsonen. Men hva sier egentlig TEK17? Og ganske særlig dersom den som fortolker ønsker å tolke seg kreativt inn i en godkjent løsning som aldri var forutsett?


HVA SIER TEK EGENTLIG?

FFV ser at til tross for gode intensjoner og utførlig veileder dukker det likevel stadig opp nye uventede fortolkninger. Så hva er greit å svare dem som gjerne vil ha godkjent-stempel på sine fortolkninger? Hva som er innafor BVN er enkelt å svare på. Men hva er egentlig innafor TEK17?


FFV har derfor spurt DIBK, ved senioringeniør Knut Helge Sandli, om en avklaring med hensyn til fortolkningsmonn. Svarene hans i dette utdypende intervjuet er både interessante og opplysende. Vi har tillatt oss å utheve noen av hans vurderinger i teksten under, fordi vi finner disse ekstra klargjørende.LEKKASJEVANN SKAL LEDES TIL SLUK


- Tillater TEK17 flate gulv i våtrom, uten fall til sluk, når dusjkabinett benyttes?


- TEK17 stiller flere krav som er relevante for våtrom. Blant annet skal våtrom prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens. Bruksvann fra for eksempel badekar og dusjkabinett blir ofte ført i eget rør til et avløp, og da er normalt kravet ivaretatt om at bruksvann fra badekar/dusjkabinett skal ledes bort. Men i tillegg er det presisert i TEK17 at lekkasjevann skal ledes til sluk. Dette innebærer at lekkasjevann fra for eksempel badekar og dusjkabinett skal ledes til sluk. For å sikre dette må det normalt prosjekteres med fall til sluk på selve gulvet under badekar/dusjkabinett.


- Slik at sluket kan fungere som sluk dersom dusjkabinettet fjernes?


- Ja, våtrom skal uansett ha sluk. Det er viktig å være oppmerksom på kravet i TEK17 § 12-9 som regulerer blant annet at det skal være mulighet for trinnfri dusjsone. Dette kan bety at dersom en boenhet kun har ett bad, må selve baderomsgulvet i dusjsonen være utført slik at TEK17 er oppfylt når dusjkabinett eventuelt fjernes. I praksis vil dette innebære at for de fleste leiligheter/boenheter med kun én dusjsone, vil det ikke være tillatt med gulv uten fall til sluk under dusjkabinettet. Da har jeg forutsatt at dusjkabinettet ikke er slik utformet at det tilfredsstiller kravet om mulighet for trinnfri dusjsone.TERSKEL SKAL IKKE HINDRE LEKKASJEVANN
Terskel i dusjsone skal være maks 15 mm.


Ble forandret fra 25 mm til 15 mm.
- Du antyder at slike trinnfrie dusjkabinett, med innebygget fall i dusjkaret, tilbys i markedet? Uten å bidra til markedsføringen av disse, kan du bekrefte at du er kjent med at de finnes? FFV er usikre. De dusjkar vi kjenner til, bygger enten opp eller ned i gulvet, og er derfor ikke trinnfrie. Hva sier du?


- Jeg har ingen oversikt over hvilke produkter som er tilgjengelig i det norske markedet. For alle boliger som omfattes av vårt regelverk gjelder at det skal være trinnfri dusjsone på minst ett bad. Trinnfri betyr i denne sammenheng at det kan aksepteres en terskel eller nivåforskjell på maksimum 25 millimeter.


- Satt helt på spissen: Vil sluket i et slikt dusjkabinett kunne være nok til at det tillates å ha en vaskemaskin på badet? Om dusjdøren står åpen og selv om gulvet ellers er helt flatt?

- Det kommer naturligvis an på utformingen i det enkelte tilfelle. En terskel som hindrer lekkasjevann i å nå frem til sluk er ikke greit. Forskriften er klar på at våtrommet skal utformes slik at lekkasjevann ledes til sluk. Dette gjelder der det er tilrettelagt for, for eksempel, bruk av vaskemaskin.EGNE KRAV FOR VASKEROM


- Så dersom det står en vaskemaskin på badet, noe det veldig ofte gjør, vil det være utenfor TEK17 å prosjektere med et flatt gulv, selv om dusjkabinettet er trinnfritt?


- Ja. Det kan i denne sammenheng være nyttig å minne om at et vaskerom er rommet der aktiviteten «vasking» er rommets primærfunksjon. Om en vaskemaskin plasseres i for eksempel boligens kjøkken, er primærfunksjonen til dette rommet fremdeles kjøkken og dermed normalt ikke omfattet av krav som stilles til et våtrom. Et våtrom med normalt bruksområde, dvs. stell og vask av kropp og klær, må ses som et vaskerom og ha fall til sluk.


- Hva da med en bod utstyrt med opplegg for vaskemaskin - kran/trakt? Er det da et vaskerom?


- Her er svaret det samme som på siste spørsmål. Jeg vil samtidig minne om at vanninstallasjoner i rom som ikke er våtrom, har egne krav både til selve rommet, og til de tekniske løsningene. Se TEK17 blant annet § 13-15 tredje ledd og § 15-5.


- For å spisse problemstillingen til det ytterste: I et 100% vaskerom er det ingen dusjsone. Fall-kravet er knyttet til dusjsonen. Kan hele vaskeromsgulvet prosjekteres flatt?


- Nei igjen, for å spisse svaret, smiler Sandli: - Kravet om at i et vaskerom skal bruksvann og lekkasjevann ledes til sluk, innebærer at det må prosjekteres med fall til sluk i minimum den delen av vaskerommet som har vanninstallasjoner og kan forventes å bli utsatt for betydelig vannsøl.


Sandli minner også om at der TEK17 eller veiledningsteksten til TEK17 ikke angir konkrete løsninger (ytelser), må den som har påtatt seg ansvaret for å prosjektere selv finne løsninger som oppfyller de aktuelle kravene. - Dette kan være løsninger hentet fra for eksempel Byggforsks byggdetaljblader eller Byggebransjens våtromsnorm (BVN), utdyper han.KUNDENS KLAGERETT


Senioringeniør Knut Helge Sandli i DIBK har en klar tolkning av TEK17 når det gjelder flate gulv og våtrom.


- Takk for et grundig svar. Jeg forstår det da slik at boligeier med flatt våtromsgulv kan klage dersom han sklir i en vanndam?


- Sklisikkerhet i forhold til våte overflater er regulert i TEK17 § 12-5 tredje ledd. Fall til sluk er en god problemløser.


- Og dersom det likevel skulle bli behov for å kunne skyfle dammer med nal ned i sluk; så bør vel sluket plasseres slik at dette er mulig?


- Avløpsinstallasjon er regulert i § 15-6, som blant annet presiserer at avløpsinstallasjonen skal tilrettelegges for effektiv drift og vedlikehold.


- Gulvvarme kan i noen tilfelle tørke opp dammer. Men det er ikke tilrådelig å prosjektere en slik funksjon i et flatt gulv. Er det å holde gulvet sklisikkert/fort nok tørt boligeiers ansvar?


Det er ikke noe krav i TEK om av bad skal ha gulvvarme. Viser igjen til TEK17 § 12-5 tredje ledd.


- Kan Aqua-stop og oppkant erstatte sluket – som lekkasjesikring i et våtrom?


- Et våtrom skal ha sluk. Det følger av § 13-15 annet ledd. I samme bestemmelse står det at lekkasjevann skal ledes til sluk. En god bestemmelse!ANSVARSFORDELING VED FEIL

- Enig! Men når det til tross for TEK17, BVN og GVB med dokumentert kompetanse likevel blir liggende dammer på gulvet. Hvem har da ansvaret?


- Da må vi se om problemet har rot i manglende rolleforståelse i byggesaken. Det er firmaet som har tatt på seg ansvaret for prosjekteringen som må gå god for at krav i TEK er oppfylt. Så skal firmaet som har tatt på seg ansvaret for utførelse gå god for at han har utført arbeidene i henhold til prosjekteringen.


Konkret kan det f.eks. innebære at med gjeldende toleransegrenser i utførelsen, kan den prosjekterende ikke prosjektere flatt gulv på hele våtrommet, om det er krav til at vann på gulvet skal ledes til sluk. OK?15 visninger0 kommentarer

댓글


bottom of page