top of page
  • Malerk

TAR ET OPPGJØR MED MYTER OM VÅTROM!!!Der håndverkere møtes, blir det fagprat. Mange har lure løsninger og god kunnskap, men enkelte ganger blir det feil.


Noen påstander over kaffekoppen eller pølsekokeren dukker opp oftere enn andre. Her kan du lese at de som kan reglene aller best, forklarer hvordan det faktisk henger sammen.MYTE 1: «ROM MED SLUK ER VÅTROM»

– Det er det ikke, men et våtrom skal ha et sluk, sier senioringeniør Knut Helge Sandli i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).


– Hvis du velger å legge et sluk i stua di, blir den ikke et våtrom, sier han. Sandli innrømmer at eksempelet kanskje er søkt, selv om noen velger å ha et badekar midt på stuegulvet. Sluk på kjøkkenet, derimot, det er mer aktuelt.


– Sluk kan være en god løsning for fuktsikring under kjøkkenbenken, men kjøkkenet blir ikke et våtrom av den grunn. I en bolig er det badet og vaskerommet som er våtrom. Noen velger å plassere vaskemaskinen i en bod. Da er det lurt å ha et sluk der, men boden blir ikke et våtrom.MYTE 2: «GIPS ER FORBUDT I SVERIGE»

Nei, gips er slett ikke forbudt. Det som må til, er et vanntett sjikt.


– I baderom skal gulv og vegger som kommer til å utsettes for vannsprut, vannsøl eller vannlekkasje, ha et vanntett sjikt. Det hindrer fukt i å komme i kontakt med bygningsdeler og mellomrom som ikke tåler fukt, sier jurist Björn Fredljung i Boverket.


– Noen gipsplater er fuktfølsomme. Hvis slike plater brukes i baderom, er det viktig at kravet om vanntett sjikt oppfylles. Som byggherre må man vise at gipsplatene ikke risikerer å bli fuktskadet, men noe forbud mot å bruke gipsplater finnes ikke, forteller Fredljung.MYTE 3: «RØR I RØR ER FORBUDT I SVERIGE»

– Nei, det er ikke noe forbud. Det er mange funksjonskrav som skal oppfylles, men det er ikke noe som hindrer bruk av rør-i-rør-systemer, sier Björn Fredljung i Boverket.


Han trekker frem krav som at vannlekkasjer skal bli synlige raskt, at installasjonene skal tåle ytre og indre påvirkning og at de skal gjøres med materialer som ikke kan utløse usunne konsentrasjoner av skadelige stoffer i vannet.


– Prinsippet er at funksjonskravene skal oppfylles, men at byggereglene ikke angir hvilken teknisk løsning som skal velges. Så lenge byggereglenes funksjonskrav følges, er det ingenting som hindrer bruk av rør-i-rør-system, fastslår Fredljung.MYTE 4: «VÅTROMSGULV KAN BYGGES FLATE»
Knut Helge Sandli i DiBK avliver bransjemyter om våtrom.


– Du kan normalt ikke prosjektere baderomsgulvet flatt, fastslår Knut Helge Sandli i DiBK. Han forklarer hvordan du i teorien kan bygge gulvet flatt, men det skal ikke ha noe som helst motfall.

– Når du prosjekterer, må du derfor ta høyde for et toleranseavvik i utførelsen slik at det ferdige gulvet ikke har motfall fra en vanninstallasjon frem til sluket. Dermed må du prosjektere med et lite fall selv om gulvet i teorien har lov til å ende opp som flatt.


– I våtrom skiller vi mellom bruksvann og lekkasjevann. Bruksvannet er det som forventes ved vanlig bruk av rommet, for eksempel når du dusjer. Det vannet skal ledes ned på sluk, sier Sandli.


– Vann som oppstår ved lekkasjer, skal synliggjøres og ikke ledes andre steder enn til sluket.


I veiledningen til tek17 står det at gulvet enten skal ha fall til sluk på hele gulvet, minimum 1:100 – eller en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 millimeter, unntatt mot døråpningen, der den må være minst 15 millimeter over det ferdige gulvet. – Skal du avvike fra det, må du vise at løsningen din er minst like god, forklarer Sandli.MYTE 5: «NÅR DU BYGGER MED NEDSENK I DUSJ, KAN RESTEN VÆRE FLATT»

Svaret er det samme: Du må påse at lekkasjevann ledes til sluk.


– Igjen skiller vi mellom bruksvann og lekkasjevann. Nedsenket dusj kan ivareta bruksvannet, sier Knut Helge Sandli i DiBK.


– Hvis du ikke har noen andre vanninstallasjoner på badet enn en dusj, kan gulvet utenom dusjsonen være så flatt det bare vil. Men veldig ofte på et bad har du en vask, et toalett, kanskje en vaskemaskin. Da slår bestemmelsen om lekkasjevannet inn, og det skal altså ledes til sluk. Gitt at du har en annen vanninstallasjon enn dusjen på badet ditt, kan du dermed ikke ha motfall. Faller det vann på gulvet, skal det renne bort til sluket, sier Sandli.
315 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page